Hợp Đồng Thiết Kế Nhà Phố - Biệt Thự


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ
Số hợp đồng: ........................................
□ Trọn gói     □ Kiến Trúc     □ Nội Thất
Căn cứ luật Dân Sự, Thương Mại và Xây Dựng của nước CHXHCN Việt Nam hiện hành.
Căn cứ vào nhu cầu của Chủ đầu tư và khả năng cung cấp dịch vụ của H2D Arch-Studio.
Ngày ......... tháng ......... năm ......... tại văn phòng H2D Arch-Studio chúng tôi gồm có:
Bên A: Chủ đầu tư (hoặc đại diện của Chủ đầu tư)
Họ và tên: ....................................................... Năm sinh: .............. □ Nam    □ Nữ
Số CMND/Hộ chiếu:......................................... Nơi cấp: .........................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................
Tỉnh, Thành phố: .....................................................................................................
Số điện thoại/Fax: ...................................................................................................
Email: ....................................................................................................................
Bên B: Dịch vụ thiết kế
H2D Arch-Studio (Văn Phòng Tư Vấn- Thiết Kế Kiến Trúc H2D Arch)
Đại diện: ......................................................... Chức vụ: ........................................
Địa chỉ: 78 Hòa Hưng, P.13, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (08) 3602 9068      Di Động: 0935 745 645
Tài khoản VND: 0101 179 256 DongAbank, Tp.Hồ Chí Minh
Email: [email protected]
Web: www.h2darch.com
Hai bên thống nhất ký hợp đồng thiết kế công trình tại:
Địa chỉ: ...................................................................................................................
Tỉnh, Thành phố:.......................................................................................................
Loại công trình
□ Biệt thự, nhà từ 2 mặt tiền trở lên
□ Nhà phố
□ Bar, cafe, nhà hàng, karaoke
□ Show room, shop
□ Building, office, hotel, resort... và các loại công trình khác
Trạng thái
□ Xây mới
□ Cải tạo
Thông tin khác
□ Nền đất yếu
Điều 1. Nội dung và khối lượng công việc
a. Bên A giao cho bên B thầu thiết kế công trình theo đúng quy hoạch, kế hoạch, số liệu khảo sát đã được thẩm tra xét duyệt.
b. Công việc bên B phải hoàn thành bao gồm các bước đã được đánh dấu sau:
□ Phong thủy cơ bản
□ Bản vẽ kiến trúc
□ Kết cấu xây dựng
□ Phối cảnh ngoại thất
□ Sơ đồ điện nước
□ Thiết kế nội thất không gian 3 chiều (3D)
□ Giám sát tác giả (kèm theo phụ lục)
□ Lập hồ sơ để bên A xin phép xây dựng
Điều 2. Thời hạn thiết kế
Thời hạn thiết kế là …............ ngày, tính từ ngày bên A ký trên bản vẽ thống nhất hoàn toàn phương án: Từ ngày ....... tháng ....... năm .............. Đến ngày ....... tháng ....... năm .............
Điều 3. Giá hợp đồng (diện tích x đơn giá thiết kế/m2)
Diện tích sàn: ...................................... m2 x đơn giá thiết kế ............................. /m2
Diện tích sân, vườn (nếu có) ................. m2 x đơn giá thiết kế ............................. /m2
Tổng cộng: .......................................... đ
Viết bằng chữ: .................................................................................................. đồng
Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT
* Công trình có diện tích sử dụng dưới 60m2 được tính đơn giá nhân hệ số 1.6
* Công trình có diện tích sử dụng dưới 120m2, Bar-Cafe, Nhà hàng, Karaoke, Showroom, Shop... được tính đơn giá nhân hệ số 1.3
* Sân hoặc vườn giảm 50% so với giá thiết kế kiến trúc.
Điều 4. Cách thức thanh toán theo từng giai đoạn (tiền mặt hoặc chuyển khoản)
1. Tư vấn thiết kế kiến trúc (miễn phí).
2. Ứng 30% tiền sau khi ký hợp đồng: .....................
3. Ứng 50% tiền sau khi giao hồ sơ thiết kế kiến trúc: .....................
4. Thanh toán 20% còn lại sau khi bàn giao hồ sơ thiết kế kỹ thuật: .....................
* Đối với thiết kế nội thất, ứng tiền giai đoạn 3 được thực hiện sau khi bên B thiết kế 3D hoàn tất 50% diện tích sử dụng.
Điều 5. Trách nhiệm bên A
a. Nắm rõ và cung cấp đầy đủ thông tin cho bên B về quy định, quy hoạch (chiều cao, lộ giới và số tầng cho phép, khoảng cách quy định đối với các công trình trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử văn hóa...)
b. Cung cấp đầy đủ tài liệu và kết quả khảo sát địa chất (nếu cần thiết)
c. Chuẩn bị đầy đủ kinh phí và thanh toán đúng thời hạn cho bên B. Nếu chậm thanh toán, bên B được tính lãi suất Ngân hàng trên số tiền bên A nợ.
Điều 6. Trách nhiệm bên B
a. Tư vấn cho bên A về kiến trúc, xây dựng và nội thất.
b. Cử các chuyên viên kỹ thuật có bằng cấp, đủ tiêu chuẩn và kinh nghiệm cần thiết cho việc thiết kế.
c. Bên B thiết kế phải tuân thủ các qui trình, qui định của Nhà Nước.
Điều 7. Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi bên A (chủ đầu tư)
7.1. Chủ đầu tư được quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng nếu bên B:
a. Không thực hiện công việc đúng tiến độ theo hợp đồng kể từ ngày ký trên bản vẽ thống nhất hoàn toàn phương án thiết kế.
b. Giao thầu phụ toàn bộ dự án thiết kế hoặc chuyển nhượng hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của chủ đầu tư.
c. Bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản.
7.2. Thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng:
a. Trường hợp chấm dứt hợp đồng theo khoản 7.1 của hợp đồng đã có hiệu lực, bên B sẽ ngay lập tức hoàn lại toàn bộ số tiền mà chủ đầu tư đã trả cho bên B.
b. Chủ đầu tư đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ không được hoàn lại số tiền đã trả cho bên B.
Điều 8. Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi bên B (cung cấp dịch vụ)
8.1. Bên B được quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng nếu chủ đầu tư:
a. Không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng này.
b. Yêu cầu tạm ngừng thiết kế bị kéo dài quá 60 ngày.
c. Bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản.
d. Vi phạm luật Dân Sự, Thương Mại, luật Xây Dựng hiện hành hoặc yêu cầu trái với thuần phong mỹ tục mà Nhà nước không cho phép.
8.2. Thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng:
a. Trường hợp chấm dứt hợp đồng theo khoản 8.1 của hợp đồng đã có hiệu lực, bên B sẽ không hoàn lại số tiền mà chủ đầu tư đã trả cho bên B.
b. Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng phải hoàn lại số tiền mà chủ đầu tư đã trả cho bên B.
Điều 9. Điều khoản chung
a. Sau khi bên A thống nhất phương án thiết kế, nếu có phát sinh hoặc thay đổi thiết kế, bên B sẽ lập hợp đồng phụ để tính thêm 30% chi phí cho mỗi lần thay đổi phương án.
b. Bên A phải chọn nhà thầu thi công có giấy phép và chứng chỉ hành nghề xây dựng (KSXD trên 5 năm kinh nghiệm) và công ty giám sát công trình chuyên nghiệp để thi công bản vẽ của H2D Arch.
c. Bên B không chịu trách nhiệm đối với những công trình kém chất lượng, nghiêng, sập... Do đơn vị giám sát hoặc nhà thầu không có chứng chỉ hành nghề đảm nhận.
d. Màu sắc trong bản vẽ gần với màu thực tế khi thi công trong mức kỹ thuật in hiện đại cho phép.
e. Hợp đồng này có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng.
f. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo đúng qui định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.
g. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tăng hoặc giảm thì hai bên chủ động thương lượng giải quyết, khi cần sẽ lập phụ lục hợp đồng hoặc biên bản bổ sung hợp đồng.
h. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A
Chủ đầu tư hoặc người đại diện
ĐẠI DIỆN BÊN B
Giám đốc hoặc người đại diện

 
© H2D Arch | Cùng Bạn Xây Nhà !
Lên đầu trang