Office 14 Lam Sơn (Bình Thạnh, tp HCM)

office-văn-phòng-h2darch-01
Thiết kế kiến trúc : H2D Arch 
Địa điểm: 14 Lam Sơn, Quận Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh.
Thể loại công trình: office-văn phòng

Phương án kiến trúc 1:

office-văn-phòng-h2darch-02

office-văn-phòng-h2darch-03

office-văn-phòng-h2darch-04

office-văn-phòng-h2darch-05

office-văn-phòng-h2darch-06

office-văn-phòng-h2darch-07

office-văn-phòng-h2darch-08

Phương án kiến trúc 2:

office-văn-phòng-h2darch-09

office-văn-phòng-h2darch-10

office-văn-phòng-h2darch-11

office-văn-phòng-h2darch-12

office-văn-phòng-h2darch-13

office-văn-phòng-h2darch-14

office-văn-phòng-h2darch-15

comment 0 comments:

Đăng nhận xét

 
© H2D Arch | Cùng Bạn Xây Nhà !
Lên đầu trang