Mẫu nhà vườn ở Medina, Washington

Mẫu-nhà-vườn-ở-Medina
Thiết kế kiến trúc: kiến trúc sư Suyama Peterson Deguchi.
Địa điểm: Medina, Washington, Mỹ.

Mẫu-nhà-vườn-ở-Medina

Mẫu-nhà-vườn-ở-Medina

Mẫu-nhà-vườn-ở-Medina

Mẫu-nhà-vườn-ở-Medina

Mẫu-nhà-vườn-ở-Medina

Mẫu-nhà-vườn-ở-Medina

Mẫu-nhà-vườn-ở-Medina

Mẫu-nhà-vườn-ở-Medina

Mẫu-nhà-vườn-ở-Medina

Mẫu-nhà-vườn-ở-Medina

Mẫu-nhà-vườn-ở-Medina

comment 0 comments:

Đăng nhận xét

 
© H2D Arch | Cùng Bạn Xây Nhà !
Lên đầu trang