Mẫu biệt thự 2 tầng ở Queensland-Australia

mẫu-biệt-thự-2-tầng-01
Thiết kế kiến trúc: BGD Architects
Địa điểm: Queensland, Australia
Ảnh: Mat Watts

mẫu-biệt-thự-2-tầng-02

mẫu-biệt-thự-2-tầng-03

mẫu-biệt-thự-2-tầng-04

mẫu-biệt-thự-2-tầng-05

mẫu-biệt-thự-2-tầng-06

mẫu-biệt-thự-2-tầng-07

mẫu-biệt-thự-2-tầng-08

mẫu-biệt-thự-2-tầng-09

mẫu-biệt-thự-2-tầng-10

mẫu-biệt-thự-2-tầng-11

mẫu-biệt-thự-2-tầng-12

mẫu-biệt-thự-2-tầng-13

mẫu-biệt-thự-2-tầng-14

mẫu-biệt-thự-2-tầng-15

mẫu-biệt-thự-2-tầng-16

comment 0 comments:

Đăng nhận xét

 
© H2D Arch | Cùng Bạn Xây Nhà !
Lên đầu trang