Mẫu nhà đẹp Stepped ở Mexico

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped
Thiết kế kiến trúc: Kiến trúc sư Seijo Peon Arquitectos
Địa điểm: Uaymitún , Yucatán, México
Diện tích: 487 m2
Năm: 2007
Ảnh: Alberto Cáceres Zenteno

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped


Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

Mẫu-nhà-đẹp-Stepped

comment 0 comments:

Đăng nhận xét

 
© H2D Arch | Cùng Bạn Xây Nhà !
Lên đầu trang