Mẫu nhà đẹp ven biển ở Ukraina

Mẫu-nhà-đẹp-ven-biển
Kiến trúc sư: Robin Monotti Architects
Địa điểm: Crimea , Ukraina
Kỹ sư kết cấu: Gennadiy Gyrushta
Nhà thầu chính: Igor Shutkin
Năm: 2012
Hình ảnh: Ioana Marinescu

Mẫu-nhà-đẹp-ven-biển

Mẫu-nhà-đẹp-ven-biển

Mẫu-nhà-đẹp-ven-biển

Mẫu-nhà-đẹp-ven-biển

Mẫu-nhà-đẹp-ven-biển

Mẫu-nhà-đẹp-ven-biển

mặt-bằng-nhà

mặt-bằng-nhà

mặt-bằng-nhà

mặt-bằng-nhà

mặt-bằng-nhà

mặt-đứng-nhà

mặt-đứng-nhà

mặt-đứng-nhà

mặt-đứng-nhà

mặt-cắt-nhà

comment 0 comments:

Đăng nhận xét

 
© H2D Arch | Cùng Bạn Xây Nhà !
Lên đầu trang