Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp với khối hộp 2

Bộ-sưu-tập-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-2
H2D Arch xin giới thiệu bộ sưu tập 02 những mẫu nhà đẹp sử dụng cách tạo hình từ những khối hộp đơn giản kết hợp với những mảng vách kính lớn. Cách tạo hình mang lại hiệu quả kiến trúc nhẹ nhàng, tinh khiết và hiện đại.


Mẫu nhà 08:

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-32

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-33

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-34

Mẫu nhà 09: 

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-35

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-36

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-37

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-38

Mẫu nhà 10: 

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-39

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-40

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-41

Mẫu nhà 11: 

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-42

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-43

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-44

Mẫu nhà 12:

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-45

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-46

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-47

Mẫu nhà 13:

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-48

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-49

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-50

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-51

Mẫu nhà 14:

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-52

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-53

Mẫu nhà 15: 

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-54

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-55

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-56

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-57

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-58

Mẫu nhà 16:

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-59

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-60

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-61

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-62

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-63

comment 0 comments:

Đăng nhận xét

 
© H2D Arch | Cùng Bạn Xây Nhà !
Lên đầu trang