Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp với khối hộp 3

Bộ-sưu-tập-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp
H2D Arch xin giới thiệu bộ sưu tập 03 những mẫu nhà đẹp sử dụng cách tạo hình từ những khối hộp đơn giản kết hợp với những mảng vách kính lớn. Cách tạo hình mang lại hiệu quả kiến trúc nhẹ nhàng, tinh khiết và hiện đại.


Mẫu nhà 17:

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-64

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-65

Mẫu nhà 18:

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-66

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-67

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-68

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-69

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-70

Mẫu nhà 19:

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-71

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-72

Mẫu nhà 20:

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-73

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-74

Mẫu nhà 21:

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-75

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-76

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-77

Mẫu nhà 22:

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-78

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-79

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-80

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-81

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-82

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-83

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-84

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-85

Mẫu nhà 23:
Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-86

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-87

Mẫu nhà 24:

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-88

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-89

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-90

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-91

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-92

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-93

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-94

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-95

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-96

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-97

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-98

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-99

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-100

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-101

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-102

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-103

comment 0 comments:

Đăng nhận xét

 
© H2D Arch | Cùng Bạn Xây Nhà !
Lên đầu trang