Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp với khối hộp 1

Bộ-sưu-tập-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-1
H2D Arch xin giới thiệu bộ sưu tập 01 những mẫu nhà đẹp sử dụng cách tạo hình từ những khối hộp đơn giản kết hợp với những mảng vách kính lớn. Cách tạo hình mang lại hiệu quả kiến trúc nhẹ nhàng, tinh khiết và hiện đại.


Mẫu nhà 01:

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-01

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-04

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-05

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-06

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-07

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-08

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-09

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-10

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-11

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-12

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-13

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-14

Mẫu nhà 02:

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-15

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-16

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-17

Mẫu nhà 03:

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-18

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-19

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-20

Mẫu nhà 04:

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-21

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-22

Mẫu nhà 05:

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-23

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-24

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-25

Mẫu nhà 06:

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-26

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-27

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-28

Mẫu nhà 07:

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-29

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-30

Những-mẫu-nhà-đẹp-với-khối-hộp-31

comment 0 comments:

Đăng nhận xét

 
© H2D Arch | Cùng Bạn Xây Nhà !
Lên đầu trang